Ondersteuning vanuit provincie Overijssel voor 2017 en 2018

Zorg op Locatie is een nieuwe vorm van ondernemen. Het is een schakel tussen de zorg- en recreatie sector. Deze twee sectoren staan normaliter niet met elkaar in contact. Met haar dienstverlening realiseert Zorg op Locatie onder meer:

  • Meer werkgelegenheid ten behoeve van de recreatie en het toerisme in Provincie Overijssel
  • Betere participatie van mensen met een (lichte) beperking
  • Ondersteuning van een hulpvraag voor zorg op een locatie met behulp van maatschappelijke ICT diensten.

Deze kernpunten zijn onderdeel van het provinciaal beleid. Om de professionalisering te stimuleren ontvangt Zorg op Locatie voor de periode april 2017 t/m december 2018 financiële ondersteuning van Provincie Overijssel. Deze bijdrage zal in het bijzonder ten goede komen aan het professioneel en bedrijfsmatig doorontwikkelen van het bedrijf en de benodigde automatisering om informatie uit te kunnen wisselen tussen de zorgvrager en een recreatielocatie.

povincie overijssel_logo_kleur